logo website

Is het echt minder ongezond ?

Het is zeer zeker veel minder ongezond dan het roken van echte sigaretten.

Ten eerste komen er geen kankerverwekkende stoffen meer in voor en het enige wat nog minder goed is, is de nicotine. Ik ken iemand die heeft gesproken met een longarts, die hem vertelde dat wanneer elke roker zou overstappen naar de elektrische sigaret, dat de gezondheidsrisico's met 70% zouden worden verminderd.

De conclusie die we daaruit zouden kunnen trekken, is dat 70% van de schadelijke effecten van het roken van normale sigaretten, te wijten zijn aan het feit dat ze kankerverwekkend zijn, en dat 30% van de schadelijke effecten worden veroorzaakt door de nicotine. Ook kwam ik op youtube dit filmpje tegen :


Wanneer je niet het hele filmpje wilt bekijken, skip dan even naar even naar 12:38 om te zien wat een franse arts vindt 
van het elektrisch roken. Bij 15:05 zegt een franse arts dat elektrisch roken 1000x minder schadelijk is dan normaal 
roken en dat wanneer iedere roker zou overstappen naar de elektrische sigaret, dat het aantal doden gerelateerd aan het 
roken zou dalen in Frankrijk van 65.000 naar 65. Natuurlijk klinkt dit te mooi om waar te zijn, daarom is verder
onderzoek noodzakelijk.

We mogen dan toch wel de grote conclusie trekken, dat elektrische sigaretten de grootste nadelige effecten van het 
roken van echte sigaretten, teniet doen.
Eigenlijk mogen we de conclusie trekken, dat dit de beste uitvinding ooit is om de zeer nadelige effecten van het roken 
teniet te doen en dat de nederlandse overheid staat te trappelen om aan de ene kant het normale roken te blijven
belasten met accijns, om zo het elektrisch roken aan te moedigen met subsidie. Toch ? 

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop